Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd

www.hrs.com.cn

No 145 East Renmin Road
Xinpu
Jiangsu
222001
China

+86 518 5473511