LegoChem Biosciences

www.legochembio.com/eng

Daejeon Bio Venture Town
461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu
Deajeon
305-811
Korea (South)

+82 42 861 0688

Activities