WuXi AppTec (Shanghai) Co

www.wuxiapptec.com

288 Fute Zhong Road
Waigaoqiao Free Trade Zone
Shanghai
200131
China

+86 21 5046 1111

Activities